Câu lạc bộ Chấn thương cột sống Việt Nam

Thăm hỏi Anh mạnh nằm mổ ở bệnh viện Việt Đức


Sáng 21/7/219 ban chủ nhiệm câu lạc bộ vào thăm anh Mạnh mổ ở bệnh viện Việt Đức. Động viên anh nhanh chóng bình phục và nhanh ra viện. 

Đây là hoạt động của ban chủ nhiệm câu lạc bộ Khát Vọng mỗi khi có các thành viên trong câu lạc bộ đi viện. Tuy sự ủng hộ về vật chất không nhiều, nhưng nó là tấm lòng của các bạn trong câu lạc bộ động viên anh mau khỏi.

Thăm hỏi Anh mạnh nằm mổ ở bệnh viện Việt Đức

Video