Câu lạc bộ Chấn thương cột sống Việt Nam

Nguyễn Bá Duy với dự án chấm dứt bạo lực tình dục và bạo lực trên cơ sở giới với phụ nữ và trẻ em gái khuyết tật

Ngày 18/12/1979, Công ước về Xóa bỏ mọi hình thức phân biệt đối xử với phụ nữ (Convention on the Elimination of all forms of Discrimination against women CEDAW) đã được Đại hội đồng Liên hợp quốc phê chuẩn. Việt Nam là một trong những quốc gia đầu tiên trên thế giới ký tham gia Công ước vào 29/7/1980 và phê chuẩn vào 27/11/1981. Việt Nam đã ban hành Luật Bình đẳng giới và Luật Phòng, chống bạo lực trong gia đình.


Nhiều thành tựu đã đạt được trong lĩnh vực bình đẳng giới và phòng chống bạo lực trên cơ sở giới kể từ khi Việt Nam tham gia Công ước CEDAW. Trong quá trình phát triển của Hội NKT TP. Hà Nội, Hội đã hợp tác thực hiện nhiều dự án với các tổ chức trong và ngoài nước một số lĩnh vực khác nhau như dạy nghề và việc làm, y tế, giáo dục, phát triển tổ chức hội, nâng cao năng lực cho hội viên, phụ nữ và trẻ em gái khuyết tật, hỗ trợ hội viên và tổ chức hội viên của Hội, đóng góp thiết thực cho việc thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội của thành phố.

Dự án “Góp phần chấm dứt bạo lực tình dục và bạo lực trên cơ sở giới với phụ nữ và trẻ em gái khuyết tật thông qua các hoạt động nâng cao năng lực, vận động chính sách và nhận thức” là dự án đầu tiên trong lĩnh vực phòng chống bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em gái khuyết tật Hội đề xuất và đã được Quỹ Canada dành cho sáng kiến địa phương (CFLI) phê duyệt tài trợ thông qua nguồn tài trợ của Đại sứ quán Canada tại Việt Nam. Dự án đã được Uỷ ban Nhân dân thành phố Hà Nội cho phép thực hiện tại Quyết định số 6845/QĐ-UBND ngày 28/11/2019.

Nhằm góp phần chấm dứt bạo lực tình dục và bạo lực trên cơ sở giới đối với phụ nữ và trẻ em gái khuyết tật, dự án của Hội tập trung thực hiện các mục tiêu sau:

- Nâng cao năng lực cho một nhóm cán bộ nòng cốt là người khuyết tật (đặc biệt là phụ nữ khuyết tật) để họ có đầy đủ kiến thức và kỹ năng đưa tiếng nói của phụ nữ khuyết tật (PNKT) trong thúc đẩy thực hiện chính sách nhằm đẩy lùi bạo lực tình dục và bạo lực trên cơ sở giới với phụ nữ và trẻ em gái khuyết tật (PN&TEGKT).

- Nâng cao nhận thức cộng đồng, đặc biệt nam giới, về vấn đề bạo lực tình dục và bạo lực trên cơ sở giới với PN&TEGKT.

- Đưa ra các khuyến nghị nhằm đẩy lùi, hạn chế bạo lực tình dục và bạo lực trên cơ sở giới đối với PN&TEGKT.

Là một hoạt động ý nghĩa do hội người khuyết tật Thành phố Hà Nội tổ chức. Câu lạc bộ chấn thương cột sống Khát Vọng tích cực tham gia vì đóng góp một phần của những người yếu thế, nhất là những bạn bị chấn thương cột sống.

Thay mặt câu lạc bộ tham gia trương trình có bạn Bá Duy đại diện, một chương trình hay luôn luôn có mặt các bạn CLB Khát Vọng. Những kiến thức hữu ích sẽ được tuyền truyền cho các bạn nữ trong hội, hiểu về quyền lợi và ý nghĩa việc chấm dứt bạo lực tình dục

Cám ơn ban tổ chức, cám ơn bạn Bá Duy cùng với lỗ lực vào mỗi cuối tuần, tham gia học hỏi. Thành quả của bạn cũng là ý chí của các bạn CTCS không ngại khó và ngại khổ, dù xa xôi cũng vẫn học hành chăm chỉ.

- Sưu Tầm -

Video