Câu lạc bộ Chấn thương cột sống Việt Nam

Tài liệu chăm sóc người bị chấn thương cột sống

Đối với bệnh tổn thương tủy sống nói chung hay bệnh chấn thương cột sống, việc chăm sóc cho bệnh  nhân hay bản thân sau thời kỳ nằm viện là rất quan trọng. Nó ảnh hưởng trực tiệp tới khả năng hồi phục của cơ thể và khả năng hòa nhập cồng đồng của cá nhân. Trách được những biến chứng nguy hiểm rất hay gặp của người bị chấn thương cột sống.
Tài liệu chăm sóc người bị chấn thương cột sống

Bộ tài liệu sau đây sẽ hướng dẫn các bạn hiểu rõ hơn về chăm sóc cho ban thân hay hướng dẫn cho gia đình bạn chăm sóc cho mình được tốt hơn.

Video

chấn thương cột sống
tổn thương tủy sống
câu lạc bộ chấn thương cột sống việt nam
anh chan thuong cot song
tuy song
COT SONG