Câu lạc bộ Chấn thương cột sống Việt Nam

Cột sống nhân tạo phục hồi khả năng vận động


Một hy vọng mới với người bị chấn thương cột sống có thể đi lại được. Các tình nguyện viên đã tham gia thử nghiệm hy vọng một vài năm tới công nghệ sẽ giúp chúng ta đứng dậy và đi được.

Video