Câu lạc bộ Chấn thương cột sống Việt Nam

Cột sống nhân tạo phục hồi khả năng vận động


Một hy vọng mới với người bị chấn thương cột sống có thể đi lại được. Các tình nguyện viên đã tham gia thử nghiệm hy vọng một vài năm tới công nghệ sẽ giúp chúng ta đứng dậy và đi được.

Video

chấn thương cột sống
tổn thương tủy sống
câu lạc bộ chấn thương cột sống việt nam
anh chan thuong cot song
tuy song
COT SONG