Câu lạc bộ Chấn thương cột sống Việt Nam

Phân loại tổn thương tủy sống

Quyển sổ hướng dẫn chi tiết về tổn thương tủy sống. Giúp cho người bệnh hoặc các bạn hiểu rõ hơn về căn bệnh tủy sống. Có những khái niệm và kiến thức xem mình bị ở loại nào, sao đó có phương pháp điều trị tích cực hơn.

 Phân loại tổn thương tủy sống

Câu lạc bộ chấn thương việt nam giới thiệu cuốn sổ tay:

Video