Câu lạc bộ Chấn thương cột sống Việt Nam

Thủ tục trợ cấp xã hội hàng tháng khi đối tượng thay đổi nơi cư trú giữa các quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh

Tên thủ tục
Trình tự thực hiện
Bước1. Đối tượng thay đổi nơi cư trú có đơn đề nghị gửi Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã nơi đang hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng.
Bước 2. Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã có văn bản gửi PhòngLao động - Thương binh và Xã hội. Phòng Lao động - Thương binh và Xã hộitrình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện quyết định thôi trả trợ cấp xã hội hàng tháng tại nơi cư trú cũ và gửi văn bản kèm theo hồ sơ của đối tượng đến Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã nơi cư trú mới của đối tượng.

Bước 3. Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ của đối tượng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã xác nhận và chuyển hồ sơ của đối tượng đến Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội.
Bước 4. Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ của đối tượng, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội thẩm định, trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện quyết định trợ cấp xã hội hàng tháng cho đối tượng kể từ tháng ngay sau tháng ghi trong quyết định thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện nơi cư trú cũ của đối tượng.
Cách thức thực hiện
Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện
Thành phần, số lượng hồ sơ
1. Thành phần hồ sơ:
Đơn đề nghị của đối tượng hoặc người giám hộ của đối tượng
2. Số lượng hồ sơ: 01 (một) bộ.
Thời hạn giải quyết
05 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện
Đối tượng bảo trợ xã hội hoặc người giám hộ của đối tượng bảo trợ xã hội
Cơ quan thực hiện
- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân cấp huyện
- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Lao động – TB&XH cấp huyện
- Cơ quan phối hợp: UBND cấp xã
Lệ phí
Không
Tên mẫu đơn, tờ khai
Không
Yêu cầu thực hiện
Không
Kết quả thực hiện
Quyết định trả trợ cấp xã hội hàng tháng của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện
Căn cứ pháp lý
1. Nghị định số 136/2013/NĐ-CP ngày 21/10/2013 của Chính phủ quy định chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội.
2. Thông tư Liên tịch số 29/2014/TTLT-BLĐTBXH-BTC ngày 24/10/2014 của Bộ Lao động – TB&XH và Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 136/2013/NĐ-CP ngày 21/10/2013 của Chính phủ quy định chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội.
Thủ tục trợ cấp xã hội hàng tháng khi đối tượng thay đổi nơi cư trú giữa các quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh

Video

chấn thương cột sống
tổn thương tủy sống
câu lạc bộ chấn thương cột sống việt nam
anh chan thuong cot song
tuy song
COT SONG