Câu lạc bộ Chấn thương cột sống Việt Nam

Gương sáng quanh ta - Truyền hình VTV1

Anh là một người anh, một tấm gương mà nhiều bạn học tập, cuộc sống của anh là một sự lỗ lực vượt lên chính bản thân mình. Cuộc đời không lấy mất đi của ai tất cả, nhưng ta sẽ mất tất cả nếu không vượt lên chính mình.

 Câu lac bộ giới thiệu cuộc sống của anh, như một tấm gương sáng mọi người học tập và phấn đấu:


Video

chấn thương cột sống
tổn thương tủy sống
câu lạc bộ chấn thương cột sống việt nam
anh chan thuong cot song
tuy song
COT SONG