Câu lạc bộ Chấn thương cột sống Việt Nam

Về việc đề cử những hoàn cảnh đặc biệt khó với Quỹ Thiện Tâm

THÔNG BÁO CỦA BAN CHỦ NHIỆM

Về việc đề cử những hoàn cảnh đặc biệt khó với Quỹ Thiện Tâm
Về việc đề cử những hoàn cảnh đặc biệt khó với Quỹ Thiện Tâm

Ban Chủ Nhiệm đã kết nối được với Quỹ Thiện Tâm của tập đoàn VINGROUP về việc hỗ trợ các cá nhân là người bị CTCS có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Các bạn ở tất cả các tỉnh thành thấy mình đang trong hoàn cảnh đặc biệt khó khăn hoặc biết bạn nào trong hoàn cảnh đó thì đề cử với Trưởng nhóm phụ trách khu vực của mình, điền theo đúng form bên dưới để Trưởng nhóm khu vực tập hợp gửi Ban Chủ Nhiệm, sau đó Ban Chủ Nhiệm sẽ gửi sang Quỹ Thiện Tâm để thẩm định và xét duyệt. Ưu tiên các bạn đã ĐĂNG KÍ THÔNG TIN CÁ NHÂN và NỘP QUỸ CÂU LẠC BỘ, không giới hạn số lượng.Các bạn lưu ý Ban Chủ Nhiệm là cầu nối, chỉ tập hợp danh sách gửi sang Quỹ Thiện Tâm (danh sách phải đúng người, đúng đối tượng), còn việc được hay không và mức hỗ trợ là bao nhiêu còn do Quỹ Thiện Tâm đi thẩm định và xét duyệt.

Trân trọng!

Video

chấn thương cột sống
tổn thương tủy sống
câu lạc bộ chấn thương cột sống việt nam
anh chan thuong cot song
tuy song
COT SONG