Câu lạc bộ Chấn thương cột sống Việt Nam

Tiếp cận cho người khuyết tật

Chiều vừa nói tới TIẾP CẬN thì tối gặp ngay cái KHÔNG TIẾP CẬN.
Một toà nhà thương mại khá lớn, nằm trên một con phố cũng khá lớn mà tìm quanh không có lối dốc nào có thể lên được bởi các barrie rất "có duyên". Tất nhiên phải nhờ "nguồn lực xung quanh" mình mới lên được rồi.
tiếp-cận-cho-người-khuyết-tật

Một bạn chạy grab bike bức xúc nói, xin lỗi cả nhà: Mẹ nó, làm cái đường dốc lên còn chắn thế này người khuyết tật lên bằng mắt à.
Nếu không nhờ được những người xung quanh thì "lên bằng mắt" thật. Mà muốn lên từ xa xa cũng chịu không vào được cũng bởi barrie chắn ngang vỉa hè.
Đã sinh ra đường dốc còn sinh ra barrie, oà oà
Rào cản đây chứ còn đâu nữa.


Video

chấn thương cột sống
tổn thương tủy sống
câu lạc bộ chấn thương cột sống việt nam
anh chan thuong cot song
tuy song
COT SONG